Wmo-raad wordt Adviesraad Sociaal Domein

Op 1 januari 2015 worden de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet ingevoerd. Door deze nieuwe wetten verbreedt de doelgroep die het huidige adviesorgaan, de Wmo-raad, vertegenwoordigt. De gemeente waarborgt met de Adviesraad Sociaal Domein hun inbreng van ervaring en deskundigheid.

Lees verder op: