Afschaffing Wtcg

De algemene tegemoetkoming Wtcg wordt eind 2014 en begin 2015 voor het laatst door het CAK uitbetaald. De gemeente krijgt in plaats van de Wtcg een budget voor gemeentelijk maatwerk voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees verder op: