Verordeningen afdeling Werk, Zorg en Inkomen

Op 11 november 2014 heeft de gemeenteraad de Participatieverordening onder intrekking van de bestaande Verordening werk en bijstand vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten de Verordening IOAW en IOAZ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de bestaande verordening IOAW en IOAZ.  

Lees verder op: