Voorlopige gunning Beschermd Werk 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2014 besloten om het leveren van beschermd werken voor de Participatiewet en Wmo 2015 voorlopig te gunnen aan 11 organisaties. Organisaties konden zich via een aanbesteding inschrijven voor Beschermd Werk. 

Lees verder op: