College van B&W presenteert Startnotitie Huisvestingsverordening 2015

Op 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking en is er sprake van een aantal belangrijke beleidswijzigingen. De Startnotitie Huisvestingsverordening doet voorstellen om de nieuwe Huisvestingsverordening vorm te geven. De verordening wordt, bij vaststelling van de startnotitie, op basis van de gemaakte keuzes nader uitgewerkt en wordt het…

Lees verder op: