Informatie voor werkgevers – De 50+ regeling wijzigt per 1 januari 2015

Wanneer werkgevers mensen van 50 jaar of ouder  in dienst nemen kunnen zij een korting op de werkgeverspremie toepassen. Dit om het makkelijker te maken voor deze groep aan het werk te komen.

Lees verder op: