Gemeentelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

De rijksoverheid stopt met de compensatie via de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en CER (Compensatie Eigen Risico). In plaats daarvan krijgen gemeenten een budget om maatwerk voor de (financiële) ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten te leveren. Inwoners die op een antwoordkaart van het CAK (Centraal Administratie…

Lees verder op: