Samenstelling commissie bezwaarschriften in verband met de invoering van de Jeugdwet

De gemeente wordt vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Indien inwoners intensievere ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden & opgroeien, dan maken zij gebruik van de gemeentelijke vangnetvoorzieningen.

Lees verder op: